Εμφανίζει 6 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές στο ανώτερο επίπεδο
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Διομήδης, Αλέξανδρος του Νικολάου
Διομήδης, Αλέξανδρος του Νικολάου
Ζάννος Ιωάννης του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, οικογένεια
Ζάννος Ιωάννης του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, οικογένεια
Παντελάκη, Ελμίνα του Νικολάου (το γένος Ζάννου)
Παντελάκη, Ελμίνα του Νικολάου (το γένος Ζάννου)
Παντελάκης, Στέφανος του Νικολάου
Παντελάκης, Στέφανος του Νικολάου
Παρασκευόπουλος, Λεωνίδας του
Παρασκευόπουλος, Λεωνίδας του
Πετσάλης, Νικόλαος του Αλεξάνδρου
Πετσάλης, Νικόλαος του Αλεξάνδρου