Εμφανίζει 5186 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Περιέχουν ψηφιακά αντικείμενα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Άδεια της Lucie Φακάρου και του Τώνη Φακάρου για μετάβαση στην Τράπεζα Αιγιαλείας 9 Ιουνίου 1942 2
Άδεια της Lucie Φακάρου και του Τώνη Φακάρου για μετάβαση στην Τράπεζα Αιγιαλείας 9 Ιουνίου 1942 2
Άδεια της Lucie Φακάρου και του Τώνη Φακάρου για μετάβαση στην Τράπεζα Αιγιαλείας 9 Ιουνίου 1942 1
Άδεια της Lucie Φακάρου και του Τώνη Φακάρου για μετάβαση στην Τράπεζα Αιγιαλείας 9 Ιουνίου 1942 1
Ταξιδιωτικό έγγραφο. Lucie Ζάννου, Αριστόβουλος Ζάννος, 8 Οκτωβρίου 1919 2
Ταξιδιωτικό έγγραφο. Lucie Ζάννου, Αριστόβουλος Ζάννος, 8 Οκτωβρίου 1919 2
Ταξιδιωτικό έγγραφο. Lucie Ζάννου, Αριστόβουλος Ζάννος, 8 Οκτωβρίου 1919 1
Ταξιδιωτικό έγγραφο. Lucie Ζάννου, Αριστόβουλος Ζάννος, 8 Οκτωβρίου 1919 1
Edith Ζάννου, 1889 1
Edith Ζάννου, 1889 1
Christian Houel: Συνέντευξις μετά του πρωθυπουργού της Ελλάδος. Παρίσι 27/Οκτωβρίου 1912 4
Christian Houel: Συνέντευξις μετά του πρωθυπουργού της Ελλάδος. Παρίσι 27/Οκτωβρίου 1912 4
Christian Houel: Συνέντευξις μετά του πρωθυπουργού της Ελλάδος. Παρίσι 27/Οκτωβρίου 1912 3
Christian Houel: Συνέντευξις μετά του πρωθυπουργού της Ελλάδος. Παρίσι 27/Οκτωβρίου 1912 3
Christian Houel: Συνέντευξις μετά του πρωθυπουργού της Ελλάδος. Παρίσι 27/Οκτωβρίου 1912 2
Christian Houel: Συνέντευξις μετά του πρωθυπουργού της Ελλάδος. Παρίσι 27/Οκτωβρίου 1912 2
Christian Houel: Συνέντευξις μετά του πρωθυπουργού της Ελλάδος. Παρίσι 27/Οκτωβρίου 19121
Christian Houel: Συνέντευξις μετά του πρωθυπουργού της Ελλάδος. Παρίσι 27/Οκτωβρίου 19121
Επιστολή Lucie Ζάννου προς αγαπητοί μου, Παρίσι 18/31/ Οκτωβρίου 1912 3
Επιστολή Lucie Ζάννου προς αγαπητοί μου, Παρίσι 18/31/ Οκτωβρίου 1912 3
Επιστολή Lucie Ζάννου προς αγαπητοί μου, Παρίσι 18/31/ Οκτωβρίου 1912 2
Επιστολή Lucie Ζάννου προς αγαπητοί μου, Παρίσι 18/31/ Οκτωβρίου 1912 2
Επιστολή Lucie Ζάννου προς αγαπητοί μου, Παρίσι 18/31/ Οκτωβρίου 1912 1
Επιστολή Lucie Ζάννου προς αγαπητοί μου, Παρίσι 18/31/ Οκτωβρίου 1912 1
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 9
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 9
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 8
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 8
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 7
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 7
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 6
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 6
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 5
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 5
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 4
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 4
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 3
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 3
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 2
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 2
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 1
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 17/30 Οκτωβρίου 1912 1
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και τα λοιπά, Παρίσι 15/28 Οκτωβρίου 1912 3
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και τα λοιπά, Παρίσι 15/28 Οκτωβρίου 1912 3
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και τα λοιπά, Παρίσι 15/28 Οκτωβρίου 1912 2
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και τα λοιπά, Παρίσι 15/28 Οκτωβρίου 1912 2
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και τα λοιπά, Παρίσι 15/28 Οκτωβρίου 1912 1
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και τα λοιπά, Παρίσι 15/28 Οκτωβρίου 1912 1
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 9
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 9
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 8
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 8
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 7
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 7
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 6
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 6
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 5
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 5
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 4
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 4
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 3
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 3
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 2
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 2
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 1
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου. Παρίσι 27/14 Οκτωβρίου 1912 1
Επιστολή Lucie Ζάννου προς αγαπητοί μου, Παρίσι 26/13 Οκτωβρίου 1912 2
Επιστολή Lucie Ζάννου προς αγαπητοί μου, Παρίσι 26/13 Οκτωβρίου 1912 2
Επιστολή Lucie Ζάννου προς αγαπητοί μου, Παρίσι 26/13 Οκτωβρίου 1912 1
Επιστολή Lucie Ζάννου προς αγαπητοί μου, Παρίσι 26/13 Οκτωβρίου 1912 1
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 10
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 10
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 9
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 9
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 8
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 8
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 7
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 7
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 6
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 6
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 5
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 5
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 4
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 4
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 3
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 3
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 2
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 2
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 1
Επιστολή Ελμίνας Ζάννου προς αγαπητοί μου μπαμπά και αδέλφια, Παρίσι 12/25 Οκτωβρίου 1912 1
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Παντελάκη προς αγαπητοί μου, Παρίσι 9/22 Οκτωβρίου 191210
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Παντελάκη προς αγαπητοί μου, Παρίσι 9/22 Οκτωβρίου 191210
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Παντελάκη προς αγαπητοί μου, Παρίσι 9/22 Οκτωβρίου 1912 9
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Παντελάκη προς αγαπητοί μου, Παρίσι 9/22 Οκτωβρίου 1912 9
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Παντελάκη προς αγαπητοί μου, Παρίσι 9/22 Οκτωβρίου 1912 8
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Παντελάκη προς αγαπητοί μου, Παρίσι 9/22 Οκτωβρίου 1912 8
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Παντελάκη προς αγαπητοί μου, Παρίσι 9/22 Οκτωβρίου 1912 7
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Παντελάκη προς αγαπητοί μου, Παρίσι 9/22 Οκτωβρίου 1912 7
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Παντελάκη προς αγαπητοί μου, Παρίσι 9/22 Οκτωβρίου 1912 6
Επιστολή Lucie και Ελμίνας Παντελάκη προς αγαπητοί μου, Παρίσι 9/22 Οκτωβρίου 1912 6
Αποτελέσματα 1 έως 50 από 5186