Σχετικά με το AtoM

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη σελίδα σχετικά με την open source εφαρμογή αρχειακής περιγραφής ICA-Atom εφαρμογής. Ανατρέξτε στην στην ηλεκτρονική τεκμηρίωση ηλεκτρονική τεκμηρίωση για να μάθετε πώς να ξεκινήσετε με το ICA-AtoM, συμπεριλαμβανομένου του πώς να προσαρμόσετε και να επεξεργαστείτε αυτή τη σελίδα για να ταιριάζει στο δικό σας website. ICA-Atom είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας , με στόχο να παράσχει στη διεθνή κοινότητα με αρχειακό μια ελεύθερη, ανοικτή εφαρμογή λογισμικού ανοικτού κώδικα για τη διαχείριση των αρχειακών περιγραφών σε συμφωνία με τα πρότυπα της ICA. Ο στόχος είναι να παράσχει ένα εύκολο στη χρήση, πολύγλωσσο εφαρμογή που είναι πλήρως web-based και θα επιτρέψουν στα ιδρύματα να κάνουν αρχειακές συλλογές τους στο διαδίκτυο.

This is the default About page for the ICA-AtoM open source archival description application. See the online documentation to learn how to get started with ICA-AtoM, including how to customize and edit this page to suit your own website. ICA-AtoM is a online collaborative project with the aim to provide the international archival community with a free, open source software application to manage archival descriptions in accord with ICA standards. The goal is to provide an easy to use, multilingual application that is fully web based and will allow institutions to make their archival collections available online.