Σχετικά με το AtoM

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη σελίδα σχετικά με την open source εφαρμογή αρχειακής περιγραφής ICA-Atom εφαρμογής. Ανατρέξτε στην στην ηλεκτρονική τεκμηρίωση ηλεκτρονική τεκμηρίωση για να μάθετε πώς να ξεκινήσετε με το ICA-AtoM, συμπεριλαμβανομένου του πώς να προσαρμόσετε και να επεξεργαστείτε αυτή τη σελίδα για να ταιριάζει στο δικό σας website. ICA-Atom είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας , με στόχο να παράσχει στη διεθνή κοινότητα με αρχειακό μια ελεύθερη, ανοικτή εφαρμογή λογισμικού ανοικτού κώδικα για τη διαχείριση των αρχειακών περιγραφών σε συμφωνία με τα πρότυπα της ICA. Ο στόχος είναι να παράσχει ένα εύκολο στη χρήση, πολύγλωσσο εφαρμογή που είναι πλήρως web-based και θα επιτρέψουν στα ιδρύματα να κάνουν αρχειακές συλλογές τους στο διαδίκτυο.