Παπαβλασοπούλου, Λιλή (το γένος Ζάννου)

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Family

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Παπαβλασοπούλου, Λιλή (το γένος Ζάννου)

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

  • Νιληίς

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

1896-11.15. - 1987.1.6.

Ιστορικό/Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Παντρεύτηκε τον Μάιο τοθ 1924 τον Γεώργιο Παπαβλασόπουλο από τη Λευκίμη της Κέρκυρας.. Είχε δύο παδιά. Τον Μίλτο ο οποίος γεννήθηκε το 1925 και πέθανε το 1947. Την Αλίκη που γεννήθηκε το 1928..

Τοποθεσίες

Αθήνα, Κέρκυρα Λευκίμη

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

  • Clipboard

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες