Αλεξάνδρεια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αλεξάνδρεια

Equivalent terms

Αλεξάνδρεια

Σχετικοί όροι

Αλεξάνδρεια

5 Αρχειακή περιγραφή results for Αλεξάνδρεια

5 results directly related Exclude narrower terms

Επιστολή Μ. Λάσκαρη, Προέδρου του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξάνδρειας-Αιγύπτου, προς τον Αλέξανδρο Διομήδη, Αλεξάνδρεια 9 Απριλίου 1924

Αποστολή του Δελτίου του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξάνδρειας Αιγύπτου. Αποστολή φυλλαδίου σχετικά με την εφαρμογή της εφ' άπαξ φορολογίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας στην Αίγυπτο