Αίγυπτος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αίγυπτος

Equivalent terms

Αίγυπτος

Σχετικοί όροι

Αίγυπτος

5 Αρχειακή περιγραφή results for Αίγυπτος

5 results directly related Exclude narrower terms

Επιστολή Μ. Λάσκαρη, Προέδρου του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξάνδρειας-Αιγύπτου, προς τον Αλέξανδρο Διομήδη, Αλεξάνδρεια 9 Απριλίου 1924

Αποστολή του Δελτίου του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξάνδρειας Αιγύπτου. Αποστολή φυλλαδίου σχετικά με την εφαρμογή της εφ' άπαξ φορολογίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας στην Αίγυπτο

Επιστολή Νίκου Μαυρουδή προς Αλέξανδρο Διομήδη, Αργυρόκαστρο 28 Μαρτίου 1909

Αργυρόκαστρο: Το προσωπικό του ελληνικού προξενείου. Πάσχα στο ελληνικό προξενείο του Αργυροκάστρου.

Διομήδης, Αλέξανδρος